Download PBD 

Template Pelaporan PBD Tahap 1 Terkini (2019)

Template Pelaporan PBD Tahap 1 Terkini (2019). Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Melalui PBD guru dapat: Menggalakkan pemikiran ingin tahu (inquisitive), kritis dan kreatif. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika dan patriotisme. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Mengetahui keberkesanan pengajarannya. Merancang…

Read More
Don`t copy text!