Download KSSM 

Panduan Tugasan KSSM Sejarah Tingkatan 3

Panduan Tugasan KSSM Sejarah Tingkatan 3. Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap Penguasaan (TP) Keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan PBD dan Skor Keseluruhan murid dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Sejarah. Objektif Tugasan KSSM Sejarah Tugasan KSSM…

Read More
Download KSSM 

Panduan Pentaksiran Lisan KSSM Bahasa Arab Tingkatan 3

Pentaksiran Lisan Bahasa Arab (PLBA) merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab. PLBA adalah sebahagian daripada Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi mata pelajaran KSSM Bahasa Arab yang dilaksanakan secara berterusan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Arab. Melalui pentaksiran ini, murid ditaksir dari aspek kemahiran mendengar dan bertutur. Skor keseluruhan murid hendaklah dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili wajaran 20% daripada skor keseluruhan PT3 Bahasa Arab. Buku Panduan PLBA ini disusun untuk membantu guru sewaktu…

Read More
Download PBD 

Template Pelaporan PBD Tahap 1 Terkini (2019)

Template Pelaporan PBD Tahap 1 Terkini (2019). Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Melalui PBD guru dapat: Menggalakkan pemikiran ingin tahu (inquisitive), kritis dan kreatif. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika dan patriotisme. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Mengetahui keberkesanan pengajarannya. Merancang…

Read More
Don`t copy text!